You are here: Home > Finance > Definicja i fazy projektu inwestycyjnego

Definicja i fazy projektu inwestycyjnego

Kolejnym, oprócz inwestycji, istotnym pojęciem do dalszych rozważań jest projekt inwestycyjny. K. Marcinek przytaczając wiele definicji projektów. Projekt jest wysiłkiem kreującym zmiany, ograniczonym w czasie i pod względem zasięgu, ma liczne (złożon- cele i zadania, jego realizacja wiąże się z angażowaniem zróżnicowanych zasobów i unikatowością.

Projekt inwestycyjny dzieli się na fazy. Fazy projektu inwestycyjnego mogą być różne zależne od klasyfikacji inwestycji, tej przedmiotowej i tej podmiotowej. Cykl życia „projektów inwestycyjnych” obejmuje trzy fazy: przed inwestycją, inwestycyjną, eksploatacyjną1’. Jak jednak wskazaliśmy uprzednio, we wszystkich inwestycjach możemy wyróżnić pewne elementy wspólne. Wspólna dla wielu inwestycji jest pewna sekwencja działań. Projekt inwestycyjny charakteryzują zatem:

- cel (stan dokąd zmierzać będzie realizacja projektu)

- określone zasoby ludzkie i rzeczowe

- budżet (wartość zasobów, która trzeba zmobilizować, aby doprowadzić projekt do końca)

- harmonogram, czyli rozkład czynności w czasie, obejmujący okres od identyfikacji celu do jego osiągnięcia

- węzłowe wydarzenia służące do sprawdzenia, czy realizowane są poszczególne etapy projektu

- kryteria sukcesu projektu.1’1

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji, trzeba podjąć następujące czynności:

- określić potrzeby, które wymagają realizacji procesu inwestycyjne

VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.21_1169]
Rating: 0 (from 0 votes)

Pages: 1 2

Leave a Reply

*

Przeczytaj inne:
List motywacyjny

Analogicznie omawiamy przyniesione przez uczestników listy motywacyjne. Również w tym wypadku sens zajęć polega na tym, by słuchacze zrezygnowali z...

Zamknij